شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

با توجه به نظرات بعضی از دوستان بابت مشکلات دانلود فایل های صوتی از این پس بعد از هر نظری از دوستان فایل مدنظر در آپلودسنتری مطمن آپلود شده تا ماندگاری همیشگی داشته باشد
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
آخرین نظرات

قرآن – حجت الاسلام دکتر رفیعی

قرآن- حجت الاسلام دکتر رفیعی
قرآن- حجت الاسلام دکتر رفیعی

موضوعات: دعاها در قرآن کریم، آثار و نقش قرآن در درمان بیماریها، بایدها و نبایدها، فضایل امام حسین علیه السلام، آشتی با خدا و …

 

 

دانلود جلسات: قرآن – حجت الاسلام دکتر رفیعی


عنوان زمان
حجت الاسلام دکتر رفیعی – دعاها در قرآن کریم ۲ ۰۳:۰۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی – دعاها در قرآن کریم ۱ ۰۳:۱۵
حجة الاسلام دکتر رفیعی-آثار و نقش قرآن در درمان بیماریهای روحی ۲۸:۲۰
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-باید ها و نبایدها۵) ۵۰:۳۶
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-باید ها و نبایدها۴) ۵۱:۳۳
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-باید ها و نبایدها۳) ۴۸:۱۴
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-باید ها و نبایدها۲) ۴۹:۱۸
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-بایدها و نبایدها۱) ۲۳:۴۴
حجة الاسلام دکتر رفیعی (برنامه به سمت خدا-تفسیر آیات قرآن-فضایل امام حسین) ۴۸:۵۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-درمان بیماریهای روحی با قرآن-جلسه ششم (محرم۹۲-تصویری)
حجت الاسلام دکتر رفیعی-درمان بیماریهای روحی با قرآن-جلسه ششم (محرم۹۲-صوتی) ۲۸:۰۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-میانه روی در اعمال) ۴۱:۱۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-تفکر و عقلانیت) ۴۲:۳۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-خرافات و مضرات آن) ۳۹:۴۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اطاعت از شهوات) ۴۹:۱۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-پرستش خداوند) ۴۰:۲۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-امنیت جامعه) ۴۷:۴۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ثواب روزه داری) ۴۲:۴۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-معرفی قرآن کریم) ۴۶:۴۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-میزان و عدالت عالم) ۴۲:۴۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ذات باری تعالی) ۴۴:۵۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ذات باری تعالی) ۴۴:۵۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-قرآن و رفع فتنه) ۴۱:۳۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-آشتی با خدا) ۴۴:۴۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-انواع زینت) ۴۶:۰۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-گرفتن حق ولایت) ۳۸:۲۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حجاب) ۰۱:۰۳:۰۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-صدای بالای صدای پیامبر(ص)) ۰۱:۰۰:۴۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-تشخیص ندای الهی) ۵۸:۵۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-عذاب قوم لوط) ۴۴:۰۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-تاثیرحضور قلب)
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-یاد خدا در همه حال) ۵۷:۰۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حقوق الهی) ۰۱:۰۳:۳۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-رنج به ثمر رسیدن دین) ۰۱:۰۳:۰۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اذیت و آزار رسول الله(ص)) ۳۹:۰۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-بدعت حکمیت) ۰۱:۰۳:۴۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اعتقادبه دین) ۳۱:۵۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-بدعت در دین) ۰۱:۰۱:۰۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مستندات دین) ۴۹:۱۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-شیوه های عزاداری)
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-صله ارحام) ۴۷:۳۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ریشه کسالت در عبادت) ۴۰:۳۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حرص و آز) ۴۰:۱۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-کبر و خودپرستی) ۳۵:۴۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-غفلت مستمر) ۳۷:۲۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-دلایل ورود به بهشت) ۴۰:۱۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-داستان یوسف نبی(ع)) ۳۹:۱۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ارزش تعلیم و تربیت) ۳۷:۳۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-وعده بهشت) ۳۲:۱۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-آیه ده سوره قمر) ۳۸:۵۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-استجابت دعا) ۳۶:۱۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نعمت دین) ۳۶:۲۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-رحمت عامه خداوند) ۳۹:۵۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حاجات ابراهیم و موسی) ۳۷:۳۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-عمر از دست رفته) ۴۴:۰۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نظام عالم) ۴۰:۰۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-شرح زیارت جامعه کبیره) ۴۵:۰۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-خواندن آیة الکرسی) ۴۵:۳۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-جشن ازدواج رسول خدا) ۴۲:۴۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-خیر در نزد خدا) ۴۸:۲۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مغضوب در درگاه خدا) ۴۵:۳۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نظام هماهنگ هستی) ۴۵:۵۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-توحید افعالی) ۴۱۰:۴۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-آیه ۱۳۵ سوره انعام) ۴۱:۱۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حکمت و درک) ۴۶:۰۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-حق امیر المومنین(ع)) ۳۸:۲۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مستضعفین فکری) ۴۵:۴۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-علم الیقین) ۳۹:۵۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مدح ستایش علی(ع)) ۳۸:۴۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-صدیقین عالم) ۴۸:۳۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-زینت کردن و استفاده درست از آن) ۴۶:۲۶
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نور ایمان در قیامت) ۴۵:۰۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مومن و نهی از منکر) ۴۲:۱۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مومن و امر به معروف) ۴۵:۱۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-شکر به مقدرات) ۴۶:۱۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-پرونده غیر قابل انکار) ۴۵:۰۹
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-شرح حدیث معراج) ۴۱:۳۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-یاد آوری از خداوند) ۴۴:۵۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-بازگشت اعمال به انسان) ۴۵:۱۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-تاسثیر گذاری شیطان) ۳۸:۰۰
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-قلب محکم در اعتقادات) ۳۷:۲۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-شب معراج رسول الله(ص)) ۳۷:۲۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اهمیت خواندن قرآن) ۴۱:۴۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-انکار امام هشتم(ع)) ۴۲:۵۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اعمال عرب جاهلیت) ۴۳:۰۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-اعمال احسن) ۴۰:۴۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-مردم زمان غیبت) ۴۰:۲۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-درباره حضرت مهدی(عج)) ۴۲:۱۲
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نفس گمراه) ۳۴:۵۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-علامات گمراهان) ۴۱:۰۴
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-علامات هادیان) ۵۴:۱۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-رهبر امام رضا(ع)) ۵۱:۰۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-ویژگی های دعوت پیامبر) ۴۱:۱۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-امید به لطف خدا) ۳۳:۴۵
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-داستان حضرت ابراهیم(ع)) ۳۵:۱۷
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-تکذیب پیامبری) ۳۶:۲۳
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-نظافت و مسواک) ۳۸:۴۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-معنای صدق راستی) ۳۸:۳۸
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-زندگی خوش چیست؟) ۳۹:۱۱
حجت الاسلام دکتر رفیعی-(درمان با قرآن-قرآن بی مانند) ۳۹:۵۸


چاپ اين صفحه

نظرات  (۰)

با نظر دادن در این مطلب به عنوان اولین نظر ده این مطلب جهت رفع مشکلات و پیشرفت وبلاگ شهر قرآن قدمی بردارید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی